นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
2461

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
2361

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. - 18 พ.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
2261

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 05 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 พฤศจิกายน 61
2161

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. - 28 ต.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 พฤศจิกายน 61
2061

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. - 21 ต.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 พฤศจิกายน 61
1961

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 8 ต.ค. - 14 ต.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 พฤศจิกายน 61
1861

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 7 ต.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 พฤศจิกายน 61
1761

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. - 30 ก.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 พฤศจิกายน 61
1661

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. - 23 ก.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 02 ตุลาคม 61
1561

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 10 ก.ย. - 16 ก.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 02 ตุลาคม 61
1461

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 03 ก.ย. - 09 ก.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 02 ตุลาคม 61
1361

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 02 ตุลาคม 61
1261

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. - 26 ส.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 02 ตุลาคม 61
1161

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 29 สิงหาคม 61
1061

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 6 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 29 สิงหาคม 61
0961

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 29 สิงหาคม 61
0861

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 1 สิงหาคม 61
0761

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 9 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 1 สิงหาคม 61
0661

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 1 สิงหาคม 61
0561

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17 มีนาคม 61
0461

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 11 มีนาคม 61
0361

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 11 มีนาคม 61
0261

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 11 มีนาคม 61
0161

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 11 มีนาคม 61
 


   
 


   
 


   
       
       
       
       
       
  
             

            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์