นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
1161

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. - 19 ส.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 29 สิงหาคม 61
1061

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 6 ส.ค. - 12 ส.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 29 สิงหาคม 61
0961

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. - 29 ก.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 29 สิงหาคม 61
0861

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 22 ก.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 1 สิงหาคม 61
0761

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 9 ก.ค. - 15 ก.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 1 สิงหาคม 61
0661

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 ก.ค. - 8 ก.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 1 สิงหาคม 61
0561

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 8 เม.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17 มีนาคม 61
0461

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 11 มีนาคม 61
0361

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 11 มีนาคม 61
0261

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 11 มีนาคม 61
0161

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สชป.๑๒ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 11 มีนาคม 61
 


   
 


   
 


   
       
       
       
       
       
  
             

            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์