หน้าหลัก                 เกี่ยวกับ สชป.๑๒                  ทำเนียบผู้บริหาร                 หน่วยงานในสังกัด                    ติดต่อ                  แผนผังเว็บไซต์
    น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง        สายด่วนเรื่องน้ำ-ถามเรา 1460  


 
สารสนเทศหลัก
 
 
น้าที่และความรับผิดชอบ
 
 
แผนผลงาน
 
 
CCTV สชป. ๑๒
 
  ภาพบรรยากาศศูนย์สารสนเทศ  
   
 
 
สถิติผู้เข้าชม
 
 
 
เริ่มนับเมื่อ
 

 
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
 
  
ชื่อ-สกุล : นายดลลัชนัย ชุลีวันท์ (หน่อง)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สถิติ
สังกัด : ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายสื่อสาร ส่วนเครื่องจักรกล
โทร.056-405012-15 ต่อ333 โทรสาร. 056-405016
อีเมล์ : irrigation12@yahoo.com
หน้าที่ : ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ และดูแลระบบเครือข่ายภายในชื่อ-สกุล : นายวรัญญู วงษ์บุญ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
สังกัด : ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายสื่อสาร ส่วนเครื่องจักรกล
โทร.056-405012-15 ต่อ333 โทรสาร. 056-405016
อีเมล์ : irrigation12@yahoo.com
หน้าที่ : รับ-ส่งข่าวอิเล็กทรอนิกส์ และ
งานบันทึกข้อมูลทั่วไป

 
   

ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
   โทร.056-405012-15 ต่อ333 โทรสาร. 056-405016
     ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
                                                                                                                                                                              E-mail : irrigation12@yahoo.com
                                                                                                                                                                               แสดงขนาดภาพดีที่ 1280x1024