การจัดสรรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเรื่องน้ำ    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 056-405012-15 ต่อ 309