รายงานสถานการณ์น้ำ (ช่วงเวลา 06.00น.)


 
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 12 ปี 2550 (ที่ 036/2550)
รายงานสภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ประจำเดือน ปี 2562)                                                                                                                                 
เขื่อนภูมิพล - Bhumibol Dam
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เขื่อนสิริกิติ์ - Sirikit Dam
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
จังหวัดนครสวรรค์ C.2 - C.2 Muang Nakornsawan Province
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
คลองชัยนาท - ป่าสัก (มโนรมย์) - Chainat Pasak Canal
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง (ม. - อ.) - Makhamtao - Authong
มกราคม
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
แม่น้ำท่าจีน (ปตร.พลเทพ) - Thajeen River
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) - Noi River
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
คลองชัยนาท - อยุธยา (มหาราช) - Chainat - Ayuthaya Canal
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท - Chaophraya Dam
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
สถานีวัดน้ำบรรพตพิสัย P.17 - P.17 - Nakornsawan
มกราคม
กุมาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
สถานีวัดน้ำชุมแสง N.67 - N.67 Nakornsawan
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ธ์ธ์

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 056-405012-15 ต่อ 309 ฝ่ายบริหารและจัดสรรน้ำ