หน้าแรก                   ทีมจัดการความรู้                  แผนผังการดำเนินงาน               กระบวนการจัดความรู้                  สรุปบทเรียน                    ติดต่อ                    แผนผังเว็บไซต
 
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ผลงานดีเด่น KM RIO 12
 
 
 
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑

 
 
   
     
     
   
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒
ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๕ ปี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

โครงการฝีกอบรม
หลักสูตรเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
เลขาฯKM Teamรับหนังสือองค์ความรู้
กิจกรรมเรียนรู้ฝายทดน้ำพลิกอัตโนมัติ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)

อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการใช้โปรแกรมประยุกต์
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ศึกษาดูงาน
more»
 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ CKO และคณะทำงานจัดการความรู้ KM
การประเมินการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๙ (KMA 2016)
คำสั่งแต่งตั้ง CKO และ KM Team สชป.๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 
  การเสนอผลงานเข้าประกวดรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 59  
  การประเมินการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๘    ( เอกสารแนบท้าย )  
  แผนการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๕๘  
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๘  
  การประเมินการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๒ (KMA ๒๐๑๔)  
  การประเมินการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๖ (KMA ๒๐๑๓)  
  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
  คณะทีมงานจัดการความรู้ ศึกษาดูงาน  
  ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง  (KMA 202)  
  แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ และทีมงานจัดการความรู้ KM Team สชป.๑๒  
  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth สชป.๑๒  
  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์  
  แนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่โครงการชลประทานเจ้าพระยา  
  การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งผักไห่  
  การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางปลาม้าและสองพี่น้อง  
  การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2554  
     

 

     
 
 
 
 
 
     
     
Google


 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา KM
 ผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุม
 องค์ความรู้บุคคลากร
 วิดีทัศน์/สื่อผสม
 นวัตกรรม
 35ความรู้กลาง
*สชป.1(เชียงใหม่)
*สชป.2(ลำปาง)
*สชป.3(พิษณุโลก)
*สชป.4(กำแพงเพชร)
*สชป.5(อุดรธานี)
*สชป.6(ขอนแก่น)
*สชป.7(อุบลราชธานี)
*สชป.8(นครราชสีมา)
*สชป.9(ชลบุรี)
*สชป.10(ลพบุรี)
*สชป.11(นนทบุรี)
*สชป.12(ชัยนาท)
*สชป.13(กาญจนบุรี)
*สชป.14(ประจวบคีรีขันธ์)
*สชป.15(นครศรีธรรมราช)
*สชป.16(สงขลา)
*สชป.17(นราธิวาส)

 
 
คลังความรู้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ผู้ดูแลระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์  โทร. 056-405016