รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒

 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตุลาคม (บันทึกเมื่อ 09/11/61)
พฤศจิกายน  (บันทึกเมื่อ 11/12/61)
ธันวาคม (บันทึกเมื่อ 09/01/62)
มกราคม (บันทึกเมื่อ 08/02/62)
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม (บันทึกเมื่อ 11/06/62)
มิถุนายน (บันทึกเมื่อ 09/07/62)
กรกฎาคม (บันทึกเมื่อ 13/08/62)
สิงหาคม
กันยายน
 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตุลาคม
พฤศจิกายน  (บันทึกเมื่อ 07/12/60)
ธันวาคม (บันทึกเมื่อ 12/01/61)
มกราคม (บันทึกเมื่อ 12/02/61)
กุมภาพันธ์ (บันทึกเมื่อ 8/03/61)
มีนาคม (บันทึกเมื่อ 10/04/61)
เมษายน (บันทึกเมื่อ 10/05/61)
พฤษภาคม (บันทึกเมื่อ 7/06/61)
มิถุนายน (บันทึกเมื่อ 10/07/61)
กรกฎาค (บันทึกเมื่อ 09/08/61)
สิงหาคม (บันทึกเมื่อ 11/09/61)
กันยายน (บันทึกเมื่อ 10/10/61)
 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 056-405012-15 ต่อ 212 งานบัญชีและการเงิน
 

ธ์ธ์