นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
2612 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
2612 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
2512 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
2412 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
2312 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
2212 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
2112 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
2012 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1912 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1812 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1712 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1612 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1512 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1412 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1312 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1212 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1112 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1012 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
0912 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
0812 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
0712 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
0612 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
0512 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
0412 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
0312 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
0212 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
0112 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
  
             
 ย้อนหลัง ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61 / ส.ค.61 / ก.ย.61 / ต.ค.61 / พ.ย.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์