นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
2611 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
2511 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
2411 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
2311 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
2211 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
2111 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
2011 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
1911 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
1811 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
1711 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 03 ธันวาคม 61
1611 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 พฤศจิกายน 61
1511 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 พฤศจิกายน 61
1411 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 พฤศจิกายน 61
1311 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 พฤศจิกายน 61
1211 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 14 พฤศจิกายน 61
1111 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 14 พฤศจิกายน 61
1011 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 14 พฤศจิกายน 61
0911 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 14 พฤศจิกายน 61
0811 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 14 พฤศจิกายน 61
0711 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 14 พฤศจิกายน 61
0611 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 13 พฤศจิกายน 61
0511 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 13 พฤศจิกายน 61
0411 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 13 พฤศจิกายน 61
0311 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 13 พฤศจิกายน 61
0211 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 13 พฤศจิกายน 61
0111 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 13 พฤศจิกายน 61
  
             
 ย้อนหลัง ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61 / ส.ค.61 / ก.ย.61 / ต.ค.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์