นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
2610 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
2510 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
2410 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
2310 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
2210 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
2110 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
2010 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
1910 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
1810 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
1710 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
1610 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
1510 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
1410 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
1310 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
1210 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
1110 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
1010 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
0910 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
0810 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
0710 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
0610 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
0510 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
0410 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
0310 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
0210 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
0110 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 พฤศจิกายน 61
  
             
 ย้อนหลัง ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61 / ส.ค.61 / ก.ย.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์