นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
2209 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
2109 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
2009 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1909 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1809 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1709 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1609 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1509 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1409 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1309 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1209 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1109 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1009 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0909 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0809 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0709 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0609 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0509 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0409 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0309 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0209 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0109 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
  
             
 ย้อนหลัง ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61 / ส.ค.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์