นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
2808 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
2708 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
2608 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
2508 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
2408 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
2308 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
2208 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
2108 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
2008 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1908 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1808 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1708 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1608 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1508 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1408 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1308 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1208 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1108 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1008 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0908 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0808 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0708 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0608 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0508 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0408 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0308 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0208 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0108 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
  
             
 ย้อนหลัง ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์