นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
2807 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 สิงหาคม 62
2707 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 สิงหาคม 62
2607 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 สิงหาคม 62
2507 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 สิงหาคม 62
2407 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 สิงหาคม 62
2307 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 สิงหาคม 62
2207 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 สิงหาคม 62
2107 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 05 สิงหาคม 62
2007 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 กรกฎาคม 62
1907 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 กรกฎาคม 62
1807 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 กรกฎาคม 62
1707 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 กรกฎาคม 62
1607 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 กรกฎาคม 62
1507 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 กรกฎาคม 62
1407 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 กรกฎาคม 62
1307 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 กรกฎาคม 62
1207 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 กรกฎาคม 62
1107 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 กรกฎาคม 62
1007 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 18 กรกฎาคม 62
0907 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 18 กรกฎาคม 62
0807 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 กรกฎาคม 62
0707 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 9 กรกฎาคม 62
0607 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 9 กรกฎาคม 62
0507 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 9 กรกฎาคม 62
0407 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 กรกฎาคม 62
0307 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 กรกฎาคม 62
0207 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 4 กรกฎาคม 62
0107 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 4 กรกฎาคม 62
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
             
 ย้อนหลัง 
                          
ม.ค.62 / ก.พ.62 / มี.ค.62 / เม.ย.62 / พ.ค.62 / มิ.ย.62
                          
ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61
/ ส.ค.61 / ก.ย.61 / ต.ค.61 / พ.ย.61 / ธ.ค.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์