นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
2207 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
2107 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
2007 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1907 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1807 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1707 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1607 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1507 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1407 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1307 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1207 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1107 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
1007 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0907 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0807 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0707 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0607 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0507 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0407 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0307 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0207 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
0107 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 สิงหาคม 61
  
             
 ย้อนหลัง ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์