นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
2306 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 4 กรกฎาคม 62
2206 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 4 กรกฎาคม 62
2106 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 4 กรกฎาคม 62
2006 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 26 มิถุนายน 62
1906 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 26 มิถุนายน 62
1806 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 26 มิถุนายน 62
1706 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 26 มิถุนายน 62
1606 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 26 มิถุนายน 62
1506 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 26 มิถุนายน 62
1406 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 26 มิถุนายน 62
1306 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 26 มิถุนายน 62
1206 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 26 มิถุนายน 62
1106 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 19 มิถุนายน 62
1006 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 19 มิถุนายน 62
0906 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 19 มิถุนายน 62
0806 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 19 มิถุนายน 62
0706 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 19 มิถุนายน 62
0606 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 19 มิถุนายน 62
0506 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 19 มิถุนายน 62
0406 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
0306 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
0206 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
0106 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
             
 ย้อนหลัง 
                          
ม.ค.62 / ก.พ.62 / มี.ค.62 / เม.ย.62 / พ.ค.62
                          
ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61
/ ส.ค.61 / ก.ย.61 / ต.ค.61 / พ.ย.61 / ธ.ค.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์