นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
1905 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
1805 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
1705 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
1605 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
1505 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 มิถุนายน 62
1405 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 27 พฤษภาคม 62
1305 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 23 พฤษภาคม 62
1205 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 23 พฤษภาคม 62
1105 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 23 พฤษภาคม 62
1005 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17 พฤษภาคม 62
0905 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17 พฤษภาคม 62
0805 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17 พฤษภาคม 62
0705 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17 พฤษภาคม 62
0605 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17 พฤษภาคม 62
0505 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 12 พฤษภาคม 62
0405 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 12 พฤษภาคม 62
0305 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 12 พฤษภาคม 62
0205 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 12 พฤษภาคม 62
0105 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 12 พฤษภาคม 62
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
             
 ย้อนหลัง 
                          
ม.ค.62 / ก.พ.62 / มี.ค.62 / เม.ย.62
                          
ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61
/ ส.ค.61 / ก.ย.61 / ต.ค.61 / พ.ย.61 / ธ.ค.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์