นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
1404 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 เมษายน 62
1304 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 เมษายน 62
1204 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 เมษายน 62
1104 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 30 เมษายน 62
1004 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 24 เมษายน 62
0904 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 24 เมษายน 62
0804 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 24 เมษายน 62
0704 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 24 เมษายน 62
0604 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 17 เมษายน 62
0504 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 เมษายน 62
0404 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 เมษายน 62
0304 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 10 เมษายน 62
0204 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 4 เมษายน 62
0104 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 3 เมษายน 62
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
             
 ย้อนหลัง 
                          
ม.ค.62 / ก.พ.62 / มี.ค.62
                          
ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61
/ ส.ค.61 / ก.ย.61 / ต.ค.61 / พ.ย.61 / ธ.ค.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์