นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
1903 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 3 เมษายน 62
1803 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 3 เมษายน 62
1703 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 3 เมษายน 62
1603 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 27 มีนาคม 62
1503 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 27 มีนาคม 62
1403 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 25 มีนาคม 62
1303 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 20 มีนาคม 62
1203 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 19 มีนาคม 62
1103 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 18 มีนาคม 62
1003 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 18 มีนาคม 62
0903 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 18 มีนาคม 62
0803 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 13 มีนาคม 62
0703 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 12 มีนาคม 62
0603 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 12 มีนาคม 62
0503 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 08 มีนาคม 62
0403 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 08 มีนาคม 62
0303 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 06 มีนาคม 62
0203 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 06 มีนาคม 62
0103 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 06 มีนาคม 62
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
             
 ย้อนหลัง 
                          
ม.ค.62 / ก.พ.62
                          
ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61
/ ส.ค.61 / ก.ย.61 / ต.ค.61 / พ.ย.61 / ธ.ค.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์