นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
1902 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 06 มีนาคม 62
1802 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 28 กุมภาพันธ์ 62
1702 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 27 กุมภาพันธ์ 62
1602 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 26 กุมภาพันธ์ 62
1502 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 25 กุมภาพันธ์ 62
1402 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 22 กุมภาพันธ์ 62
1302 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 กุมภาพันธ์ 62
1202 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 กุมภาพันธ์ 62
1102 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 กุมภาพันธ์ 62
1002 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 กุมภาพันธ์ 62
0902 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 กุมภาพันธ์ 62
0802 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 กุมภาพันธ์ 62
0702 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 กุมภาพันธ์ 62
0602 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 กุมภาพันธ์ 62
0502 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 กุมภาพันธ์ 62
0402 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 กุมภาพันธ์ 62
0302 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 6 กุมภาพันธ์ 62
0202 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 กุมภาพันธ์ 62
0102 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 5 กุมภาพันธ์ 62
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
             
 ย้อนหลัง 
                          
ม.ค.62
                          
ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61
/ ส.ค.61 / ก.ย.61 / ต.ค.61 / พ.ย.61 / ธ.ค.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์