นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
สรุปข่าวประจำวัน สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
2208 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
2108 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
2008 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1908 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1808 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1708 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1608 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1508 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1408 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1308 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1208 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1108 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
1008 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0908 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0808 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0708 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0608 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0508 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0408 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0308 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0208 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0108 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
  
             
 ย้อนหลัง ม.ค.61 / ก.พ.61 / มี.ค.61 / เม.ย.61 / พ.ค.61 / มิ.ย.61 / ก.ค.61 / ส.ค.61
            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์