นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
 
คำสั่งกรมชลประทานใน สชป.๑๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
เลขที่
เรื่อง
บันทึกเมื่อ
    ข 21/023/2560

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายวิชา สิงห์โส)

22  พฤษภาคม  60
    ข 21/022/2560

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล, นายบุญฤทธิ์ จำปาเงิน, นายนพดล ฉ่ำมณี)

22  พฤษภาคม  60
    ข 21/021/2560

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายปณิธาน แพทย์รักษ์)

22  พฤษภาคม  60
    ข 21/020/2560

ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายวาสุกรี เงินแจ่ม)

22  พฤษภาคม  60
    ข 21/018/2560

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นางสาวแสงเดือน พรแก้ว)

22  พฤษภาคม  60
    ข 21/017/2560

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายคมกฤช ทีวะเวช)

22  พฤษภาคม  60
    ข 21/016/2560

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย นายรัฐไกร ปุกคำ)

22  พฤษภาคม  60

 

 

 

 
  ดูย้อนหลัง   
      
ม.ค.59 / ก.พ.59 / มี.ค.58 / เม.ย.59 / พ.ค.59 / มิ.ย.59 / ก.ค.59 / ส.ค.59 / ก.ย.59 / ต.ค.59 / พ.ย.59 / ธ.ค.59 / ม.ค.60 / ก.พ.60 / มี.ค.58 / เม.ย.60
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์