นายสุรชาติ  มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
   
   
   
 
 
จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ ๑๒
เลขที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
บันทึกเมื่อ
0262

ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 4 เมษายน 62
0162

ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม 2562

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 7 กุมภาพันธ์ 62
1261

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 31 มกราคม 62
1161

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 16 มกราคม 62
1061

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 7 ธันวาคม 61
0961

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 21 พฤศจิกายน 61
0861

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 61
0761

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 23 สิงหาคม 61
0661

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 13 กรกฎาคม 61
0561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 18 มิถุนายน 61
0461

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2561

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 18 มิถุนายน 61
 


   
 


   
 


   
 


   
 


   
       
       
       
       
       
  
             

            
 
 
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร.056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูและระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์