หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุชาติ  เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
บุคลากร
แผนผังเว็บไซต์
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
หน่วยงานในสังกัด
 
   
   
 

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒


           ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
           ฝ่ายบริหารทั่วไป
           ส่วนวิศวกรรม
           ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
           ส่วนแผนงาน
           ส่วนเครื่องจักรกล


โครงการชลประทานจังหวัด


           โครงการชลประทานชัยนาท
 
          โครงการชลประทานอุทัยธานี
           โครงการชลประทานสิงห์บุรี
           โครงการชลประทานอ่างทอง
           โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

   

โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา 


 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา  
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ 
           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 
           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก  
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์  
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา 
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร 
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว   
           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา   
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่


โครงการก่อสร้าง 


           โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ 
           สำนักงานก่อสร้าง ๑๒


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


           สำนักงานอุทกวิทยา
           โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๒
           สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดชัยนาท
           สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี
           สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี
           สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดอ่างทอง 
           สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักชลประทานที่ ๑๒ จำกัด
           ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๕
           ฝ่ายรถขุดที่ ๕    
           ฝ่ายรถแทรกเตอร์ที่ ๕   
           ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๕    
           งานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๕.๓   
           ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๕ 
           ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๒  
           ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๒   
           งานสำรวจกันเขต ๑๒
           ฝ่ายสำรวจกันเขตภาคกลาง 
           งานสถานีขนส่ง ๒ (ชัยนาท)  
           สถานีทดลองใช้น้ำชลประทานที่ ๔

 
 
 
   
 

 

     
 
 
 

 
 
 
     
     
Google


 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ผู้ดูแลระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์  โทร. 056-405016