หน้าแรก                เกี่ยวกับหน่วยงาน                 โครงสร้างบริหารงาน                แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง               หน่วยงานในสังกัด                 ติดต่อ                   แผนผังเว็บไซต
 
 
 


นายสุรชาติ มาลาศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๒


สารสนเทศภายในสำนักฯ
 
บุคลากร
แผนผังเว็บไซต์
 
   
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
ระบบติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
   
มุมบริการข้อมูล
 
 
   
ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
 
 
   
คู่มือเอกสาร/Download
 
 
   
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 
 
   
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
                            : ออนไลน์
เข้าชมทั้งสิ้น               ครั้ง
   เริ่มนับเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
 
   
 
หน่วยงานในสังกัด
 
   
   
 

สำนักงานชลประทานที่ ๑๒


           ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
           ฝ่ายบริหารทั่วไป
           ส่วนวิศวกรรม
           ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
           ส่วนแผนงาน
           ส่วนเครื่องจักรกล


โครงการชลประทานจังหวัด


           โครงการชลประทานชัยนาท
 
          โครงการชลประทานอุทัยธานี
           โครงการชลประทานสิงห์บุรี
           โครงการชลประทานอ่างทอง
           โครงการชลประทานสุพรรณบุรี

   

โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา 


 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา  
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 
           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 
           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก  
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์  
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา 
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร 
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว   
           โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา   
 
          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


           โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ 
           ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
           สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดชัยนาท
           สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี
           สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี
           สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดอ่างทอง 
           ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4
           งานสำรวจกันเขต 12 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 3
           ฝ่ายสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) 
           สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักชลประทานที่ ๑๒ จำกัด
       

 
 
 
   
 


 
สารสนเทศสถานการณ์น้ำ
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
แหล่งข้อมูลเชื่อมโยง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 056-405012-15 โทรสาร. 056-405017-18
     ผู้พัฒนาระบบ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ผู้ดูแลระบบ ดลลัชนัย ชุลีวันท์  โทร. 056-405016