Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
แหล่งน้ำต้นทุน >>
 วันที่ 07 ธ.ค 2555
ข้อมูลการใช้ที่ดิน >>  วันที่ 11 ธ.ค 2555
ผังระบบชลประทาน >>   วันที่ 12 ธ.ค 2555 
ศักยภาพการระบายน้ำ >>   วันที่ 13 ธ.ค 2555 

                                                             แผนผังระบายน้ำ

                              12 พ.ย 2555

                                 11 พ.ย 2555

                                        ภาพแนวคันป้องกันน้ำท่วมและผังระบบน้ำ

                              แนวคันป้องกันน้ำท่วม

               ทิิศทางน้ำหลากและการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ

                    ผังระบบน้ำตะวันตกและตะวันออก

               ระบบคลองระบายน้ำและความลาดเทของพื้นที่

ข่าวเด่นโครงการ ฯ

                                           พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปี 2554

เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักชลประทานที่ 11 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปี 2554 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร      คลิก ดูภาพทั้งหมด

      นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันออก ที่สถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 โดยมี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา

         ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินมาตรวจเยี่ยมชมระบบการสูบระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 โดยมี นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

        ผู้อำนวยการโครงการฯ


       วิสัยทัศน์กรมชลประทาน

 "น้ำสมบูรณ์ สบับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"

  วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ

        "เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่"

        ติดต่อโครงการส่งน้ำฯ


โครงการส่งน้ำฯ ชลหารพิจิตร
ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10550

Email: Khdan11@mail.rid.go.th

Phone: (02) 330-1213/1516
Fax:     (02) 707-4349