รายการ "สนามเป้า เม้าท์ข่าว" ตอน 1 โครงการ 1 ฝ่ายส่งน้ำ 1 คลองสะอาด

ออกอากาศวันที่ 20 มกราคม 2559

เวลา 06.00 น. - 06.50 น. ททบ.5

ดำเนินการโดย สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี

 

รายการ "สนามเป้า เม้าท์ข่าว" ตอน สถานการณ์ภัยแล้ง

โดย คุณสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน
ออกอากาศวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 06.00 น. - 06.50 น. ททบ.5

ดำเนินการโดย สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี

 

รายการ "สนามเป้า เม้าท์ข่าว" ตอน กรมชลประทานกับการขับเคลื่อนนโยบาย

ออกอากาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เวลา 06.00 น. - 06.50 น. ททบ.5

ดำเนินการโดย สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี

 

รายการ "สนามเป้า เม้าท์ข่าว" ตอน กรมชลประทาน ร่วมรับนโยบาย แก้วิกฤตภัยแล้ง

ออกอากาศวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

เวลา 06.00 น. - 06.50 น. ททบ.5

ดำเนินการโดย สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี

 

รายการ "สนามเป้า เม้าท์ข่าว" ตอน กรมชลประทาน เดินหน้าแจงวิกฤตน้ำแล้ง

ออกอากาศวันที่ 21 ตุลาคม 2558

เวลา 06.00 น. - 06.50 น. ททบ.5

ดำเนินการโดย สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี

 

รายการ "สนามเป้า เม้าท์ข่าว" ตอน กรมชลประทาน แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ออกอากาศวันที่ 5 ตุลาคม 2558

เวลา 06.00 น. - 06.50 น. ททบ.5

ดำเนินการโดย สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี

"ร่วมคิด ร่วมหา" ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
บูรณาการ การจัดการน้ำที่ยั่งยืนของ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลพบุรี #2
บูรณาการ การจัดการน้ำที่ยั่งยืนของ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลพบุรี #1
 
เรื่อง Love En Route
ภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10
ได้รับเชิญจากไทยรัฐทีวีร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่รัฐบาลประกาศงดส่งน้ำทำนาปรังเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ
 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่าระดับน้ำปีนี้ต่ำที่สุดในรอบ 15 ปี
เพราะฤดูฝนมาช้า กว่าจะถึงหน้าฝนก็ย่างเข้าเดือน ส.ค. ซึ่งหน้าฝนครั้งนี้มีน้ำเข้าเขื่อนน้อยกว่?าระบายออก ทำให้น้ำในเขื่อนมีน้อยโดยตอนนี้ไม่สามารถรักษาสมดุลได้เพราะยังมีชาวนาที่ยังทำนาปรังอยู่ ทั้งนี้ลุ่มเจ้าพระยาใช้น้ำร่วมกัน 22 จังหวัด ส่วนลุ่มแม่กลองใช้ร่วมกัน 7 จังหวัด ทำให้ควบคุมการใช้น้ำได้ยาก ซึ่งภูมิภาคอื่นๆ จะแตกต่างจากลุ่มเจ้าพระยา-ลุ่มแม่กลอง เพราะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งเดียว ทำให้บริหารจัดการได้ง่ายสำหรับปริมาณน้ำสำรองที่เหลือมีเพียงพอสำห?รับทุกกิจกรรมที่จำเป็น แต่ไม่เหลือให้ทำนาปรังในปีนี้ เพราะจำเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ของคนส่วนใ?หญ่
โดยเฉพาะการกันน้ำไว้บริโภค-อุปโภค

ตอนที่ 1
 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ระบุ กรมชลประทาน ขอความร่วมมือจากเกษตรกรในการงดปลูกพืช หรือทำนาปรังในช่วงหน้าแล้งนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ซึ่งหากเกษตรกรยังฝืนทำนาปรังต่อไปจะส่งผล
กระทบในอนาคต คือการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคอย่างแน่นอน สำหรับช่วงที่เกษตรกรต้องงดการทำนานั้น กรมชลประทานได้จัดโครงการจ้างงานเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในข่วงที่ไม่มีรายได้ โดยเนื้องานนั้นจะเป็นการใช้แรงงาน เช่น ซ่อมอาคารของกรมชลประทาน ซ่อมอาคารที่ทำการต่างๆ โดยการจ้างแรงงานในครั้งนี้ ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการงดปลูกพืชในหน้าแล้ง จะได้รับสิทธิถูกจ้างแรงงานก่อนประชาชนที่ไม่ได้รับผลกระทบ ตอนที่ 2
 
กรมชลประทาน เปิดรับสมัครเกษตรกรเป็นลูกจากวันแรก วันที่ 3 พ.ย. 57
 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า เป้าหมายในครั้งนี้จะจ้างเกษตรกร 170,000 ครัวเรือน โดยจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2557 เพื่อทำงานขุดลอกคลองชลประทาน ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารชลประทาน สำนักงานบ้านพัก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชาวนาที่ไม่สามารถทำนาปรังได้ เบื้องต้นการสมัครงานในครั้งนี้ชาวนาจะได้ทำงานไปจนถึงสิ้นปี 2557 ทำให้หลายคนเสนอให้มีการเพิ่มระยะเวลาการจ้างงานให้นานขึ้นจนกว่าจะสามารถกลับมาทำนาได้อีกครั้ง
 
11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 o. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน
ร่วมบันทึกรายการเดินหน้าประเทศไทยและให้สัมภาษณ์ นายบัญชา ชุมชัยเวทย์ ผู้ดำเนินรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็นเรื่องการงดทำนาปรัง เพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับชาวนาให้ ได้รับทราบถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง โดยจะเป็นการเน้นเรื่องการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ ผลักดันน้ำเค็ม เท่านั้นซึ่งน้ำมีไม่เพียงพอต่อการทำนาในฤดูนี้ ทั้งลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลอง ดังนั้นในปีนี้กรมชลประทานจึงขอให้เกษตรกรงดทำนาปรัง โดยอธิบดีกรมชลประทานให้สัมภาษณ์
ณ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

 

 


สำนักชลประทานที่ 10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 0 3648 6868 E-mail : supunsa1054@gmail.com