ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ | Welcome to Southen Pasak Operation and Maintenace Project's Web site
 
   

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18270
โทรศัพท์ 0-3580-2555 โทรสาร 0-3580-2699
E-mail pasak@mail.rid.go.th
( เว็ปไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง )