รายงานสถานการณ์น้ำคลองชัยนาท - ป่าสัก
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ปตร.มโนรมย์ - ปตร.ช่องแค - ปตร.โคกกะเทียม - ปตร.เริงราง

ปตร.มโนรมย์
ระดับตลิ่ง 21.30 ม.
ความจุลำน้ำ 210 ลบ.ม./วินาที

ปตร.ช่องแค
ระดับตลิ่ง 17.60 ม.
ความจุลำน้ำ 187 ลบ.ม./วินาที

ปตร.โคกกะเทียม
ระดับตลิ่ง 13.57 ม.
ความจุลำน้ำ 158 ลบ.ม./วินาที
ปตร.เริงราง
ระดับตลิ่ง 11.10 ม.
ความจุลำน้ำ 130 ลบ.ม./วินาที