เดือนตุลาคม 2559
วันที่
สถานการณ์น้ำ
 
4 ต.ค.2559
สถานการณ์น้ำในภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ 10 (ณ วันที่ 4 ต.ค.2559)
ดูรายละเอียด

 

เดือนกันยายน 2559
วันที่
สถานการณ์น้ำ
 
29 ก.ย.2559
เริ่มทยอยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ รองรับฝนใหม่อีกระลอก
ดูรายละเอียด
28 ก.ย.2559
กรมชลฯ เตือนระดับน้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีก / พร่องน้ำเขื่อนป่าสักฯ รองรับฝนตกหนักอีกระลอกต้นตุลาคมนี้
ดูรายละเอียด

 

เดือนพฤศจิกายน 2558
วันที่
สถานการณ์น้ำ
 
16 พ.ย.2558
แจ้งเตือนเกษตรกรเนื่องจากไม่มีน้ำสนับสนุนการทำนาปรังช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559
ดูรายละเอียด
10 พ.ย.2558
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในคลองชัยนาท - ป่าสัก คลองชัยนาท - อยุธยา คลองระพีพัฒน์ และแม่น้ำป่าสัก
ดูรายละเอียด
3 พ.ย.2558
ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำน้อย และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร
ดูรายละเอียด

 

เดือนกันยายน 2558
วันที่
สถานการณ์น้ำ
 
16 ก.ย.2558
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง
ดูรายละเอียด
16 ก.ย.2558
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ดูรายละเอียด
14 ก.ย.2558
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์จากอิทธิพลของพายุ VAMCO
ดูรายละเอียด

 

เดือนมิถุนายน 2558
วันที่
สถานการณ์น้ำ
 
23 มิ.ย.2558
ชี้แจงสถานการณ์น้ำ
ดูรายละเอียด
23 มิ.ย.2558
ชี้แจงสถานการณ์น้ำ
ดูรายละเอียด
23 มิ.ย.2558
ชี้แจงสถานการณ์น้ำ
ดูรายละเอียด
23 มิ.ย.2558
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสัก
ดูรายละเอียด
10 มิ.ย.2558
ขอให้ชะลอการทำนาปี เนื่องจากฝนทิ้งช่วง
ดูรายละเอียด

 

เดือนพฤษภาคม 2558
วันที่
สถานการณ์น้ำ
 
28 พ.ค.2558
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูฝน ปี 2558
ดูรายละเอียด

 

เดือนเมษายน 2558
วันที่
สถานการณ์น้ำ
 
8 เม.ย.2558
แผนการส่งน้ำนาปี 2558
ดูรายละเอียด