แม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แม่น้ำป่าสักบริเวณเขื่อนพระราม 6

 

แม่น้ำป่าสักบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำลพบุรี (ต.บ้านเกาะ)

แม่น้ำลพบุรี บริเวณเหนือ-ท้าย ปตร.ปากแม่น้ำลพบุรี กลางแม่น้ำลพบุรี และ ปลายแม่น้ำลพบุรี