นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๐
 

นายอรรถพร ปัญญาโฉม
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๐
 
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
และกรอบการประเมินผลฯ
 
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
พ.ศ. 2560 - 2564
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
VTR การขับเคลื่อนแนวทาง RID No.1 เพื่อเผยแพร่ในพิธีเปิดงานนิทรรศการ 117 ปี กรมชลประทาน นำเสนอผลการดำเนินงานตามแนวทาง RID No.1
 
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
ตัวอย่างไฟล์การจัดทำรายงาน
ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ (โดยสรุป)
แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ควรนำไปใช้ในการเร่งรัด
การเบิกจ่าย
คู่มือ ระบบ e-GP เฟส 3
MTEF การเตรียมความพร้อม
ปี 2558-2562
 
สปอตประชาสัมพันธ์
 
เพลง กรมชลประทานเพื่อประชาชน

 
QR CODE สชป.10
 
 
พระราโชวาทในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2562
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
สืบสาน สงกรานต์ 2562 ย้อนรอยวิถีไทย สุขใจทั่วกัน
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
งานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เดินวิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2018
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 
หน่วยงานในสังกัด
   
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 

การบริหารจัดการน้ำ
 
แผนงานป้องกันอุทกภัยฯ
 
ค้นหาข้อมูล
 

ค้นหาใน Google.co.th
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 
 
 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 61
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

       
ปีที่ 6 ฉบับที่ 60
ประจำเดือนเมษายน 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 59
ประจำเดือนมีนาคม 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 58
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ปีที่ 6 ฉบับที่ 57
ประจำเดือนมกราคม 2562
 
.
 
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
         
 
สำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร./โทรสาร 0 3648 6868
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป E-mail: supunsa1054@gmail.com