นายสุชาติ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10
 
 
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
และกรอบการประเมินผลฯ
 
      ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ
 
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
ตัวอย่างไฟล์การจัดทำรายงาน ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ (โดยสรุป)
แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ควรนำไปใช้ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
คู่มือ ระบบ e-GP เฟส 3
 
สปอตประชาสัมพันธ์
 
เพลง กรมชลประทานเพื่อประชาชน
 


สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ณ วันที่ 27 พ.ย.60

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์
ณ วันที่ 27 พ.ย.60

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ป
วางแผนเพาะปลูก-แผนส่งน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ "ทุ่งเชียงราก"
การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ "ทุ่งบางกุ่ม"
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 

 
การบริหารจัดการน้ำ
 
แผนงานป้องกันอุทกภัยฯ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
 
ค้นหาข้อมูล
 

ค้นหาใน Google.co.th
 
QR CODE สชป.10
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนมิถุนายน
2561
 
       
ปีที่ 5 ฉบับที่ 49
ประจำเดือนพฤษภาคม
2561
ปีที่ 5 ฉบับที่ 48
ประจำเดือนเมษายน
2561
ปีที่ 5 ฉบับที่ 47
ประจำเดือนมีนาคม
2561
ปีที่ 5 ฉบับที่ 46
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
. . . .
.
สำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร./โทรสาร 0 3648 6868
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป E-mail: supunsa1054@gmail.com