นายสุชาติ เจริญศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10
 
 
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
และกรอบการประเมินผลฯ
 
      ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ
 
ดาวน์โหลดข้อมูล
 
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมชลประทาน
ตัวอย่างไฟล์การจัดทำรายงาน ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ (โดยสรุป)
แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ควรนำไปใช้ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
คู่มือ ระบบ e-GP เฟส 3
   
 
สปอตประชาสัมพันธ์
 
เพลง WATER for All
 
QR CODE สชป.10
 
 สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ณ วันที่ 27 พ.ย.60

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์
ณ วันที่ 27 พ.ย.60

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การบริหารจัดการน้ำลุ่มป่าสัก
 
 
     
   

 


 
   
"สร้างความเข้าใจ ไม่เสี่ยงภัยแล้ง"
"จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 

 
การบริหารจัดการน้ำ
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
http://irrigation.rid.go.th/rid10/vdo/vdo.htm
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
 

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
 
ค้นหาข้อมูล
 

ค้นหาใน Google.co.th
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ปีที่ 3 ฉบับที่ 39
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 
       
ปีที่ 3 ฉบับที่ 38
ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ปีที่ 3 ฉบับที่ 37
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ปีที่ 3 ฉบับที่ 36
ประจำเดือนเมษายน 2560
ปีที่ 3 ฉบับที่ 35
ประจำเดือนมีนาคม 2560
. . . .
.
สำนักงานชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร./โทรสาร 0 3648 6868
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป E-mail: supunsa1054@gmail.com