ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ
  

ดาวน์โหลดไฟล์ป้าย "ชลประทานบริการประชาชน" เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลืออุทกภัย/ภัยแล้ง
         ไฟล์ .jpg


สปอตประชาสัมพันธ์กรมชลประทาน
ชุด "ความสุข"

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  Free Hit Counter

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555

 

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


รายงานสถานการณ์น้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก 


โครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
แก้มลิงโคกสำโรง (บทความจากคอลัมน์ชลประทานวันนี้)
โครงการแก้มลิงโคกสำโรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คอลัมน์เดลินิวส์)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
วารสารและบทความกรมชลประทาน
บทสัมภาษณ์อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 27
กฤตภาคข่าวออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
ณ หน้าอาคารที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 10


 


นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10


http://irrigation.rid.go.th/rid10/vdo/vdo.htm

 

 


สำนักงานชลประทานที่ 10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 0 3648 6868 E-mail : supunsa1054@gmail.com