ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ
  

ดาวน์โหลดไฟล์ป้าย "ชลประทานบริการประชาชน" เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลืออุทกภัย/ภัยแล้ง
         ไฟล์ .jpg


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  Free Hit Counter

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


รายงานสถานการณ์น้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก
งานต่อเนื่อง


  


นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10


 


สำนักชลประทานที่ 10 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โทร 0 3648 6868 E-mail : tangmo1054@hotmail.com