สืบสาน สงกรานต์ 2562 ย้อนรอยวิถีไทย สุขใจทั่วกัน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง


ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562


งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

.

เดินวิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2018

 

"สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก"รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ร่วมประชุมคณะมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

 

 

โครงการเปิดป้าย ปลูกป่า ปล่อยปลา ณ โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่

 

กิจกรรมจิตอาสา "โครงการทำความดีด้วยหัวใจ"

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9กิจกรรมลงนามถวายพระพร/ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ถวายพระพรชัยมงคล


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 116 ปี


สืบสาน สงกรานต์ สมัครสมาน สามัคคี


วางแผนเพาะปลูก-แผนส่งน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ "ทุ่งเชียงราก"


การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ "ทุ่งบางกุ่ม"


ตรวจเยี่ยมจุดบริการในเขต สชป.10 ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์


"โครงการชลประทานแก้ภัยแล้ง ร่วมใจไทยนิยมยั่งยืน"


"สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพื้ยน อคคธรรมโม)"


"สานต่อชลประทาน โครงการพระราชดำริ"


"พิธีเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว"


"รธว.ลงพื้นที่ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน"


"สร้างความเข้าใจ ไม่เสี่ยงภัยแล้ง"


"จุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"

 

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี "พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2559


พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 114


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 70 ปี

ประเพณีรดน้ำ ดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ 2559
นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10
วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2559
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10


พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระพุทธปฏิมาปางรำพึง
วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10

งาน "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559"
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" (Bike for Dad)
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
ณ จุดพักที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 10
พิธีถวายสัตย์ปฏิญารเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมสำนักงานชลประทานที่ 10
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จ.สิงห์บุรี
บรรยากาศงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานชลประทานที่ 10
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558
ณ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร"
เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2558
ณ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ต้อนรับทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10
พิธีส่งมอบ-รับมอบประตูระบายน้ำกระมัง และประตูระบายน้ำหันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
และบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2558
วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10
งานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
(รดน้ำขอพร ผชช.ชป.10 , ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10)
ณ บริเวณ MIP ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 10
งานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2558
(รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
ณ บริเวณหน้าบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10
การประชุม Morning Brief ครั้งที่ 16
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558
วันที่ 9 มกราคม 2558
ณ สำนักชลประทาน 10
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "ชลประทานเกมส์ 57"
ณ สนามกีฬาน้ำแก้จน กรมชลประทาน ปากเกร็ด
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
ณ หน้าอาคารที่ทำการสำนักชลประทานที่ 10
พิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติในวาระครบ 90 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนพระราม 6
เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557
ณ บริเวณเขื่อนพระราม 6
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10 พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 10
กล่าวต้อนรับเกษตรกรในการคัดเลือกและรายงานตัว เข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันของกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ณ สำนักชลประทานที่ 10
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)
โครงการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ
"Share & Learn : คุยเพลิน ๆ กับผู้มากประสบการณ์ ปี 2557"
วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (KM AAR 2014)
วันที่ 1 - 3 กันยายน 2557
ณ ชาโตเดอ เขาใหญ่
ประธาน KM Team สชป.10 นำทีมงาน KM Team และทีมงานเครือข่าย
ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของ สชป.14
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
ณ สำนักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ์
กพร. และ กตน. ขอศึกษาดูงานการจัดการความรู้ สชป.10
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10

โครงการถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ "KM Facilitators"
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ

โครงการถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ
"Share & Learn : คุยเพลิน ๆ กับผู้มากประสบการณ์ ปี 2557"
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ

KM Site Visit & Clinic 2014
วันที่ 24 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระพุทธมหานาคสถิต นิรมิตโภคอุดม สมบูรณ์เกษตร สัตตะนคเรศประทานชล
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
ณ สำนักชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2556 และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาดีเด่น ประจำปี 2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ กรมชลประทาน สามเสน
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 112
วันที่ 11 มิถุนายน 2557
ณ สำนักชลประทานที่ 10
นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง ผส.ชป.10 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผอ.ผง.
ร่วมให้การต้อนรับนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ
ในโอกาสตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำและระบายน้ำวัดไผ่ดำ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง ผส.ชป.10 นายวีระยศ ศิริกุล ผชช.ชป.10
และคณะร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเสด็จพระดำเนินไปทรงเปิด "อาคารพระราชทาน 6"
ณ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลปรทานดีเด่น ประจำปี 2558
ระดับสำนักชลประทานที่ 10
เมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10
สชป.10 จัดกิจกรรม CoPs
หัวข้อ "ธรณีวิทยากับงานชลประทาน"
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ สชป.10
สชป.10 จัดกิจกรรม CoPs
หัวข้อ "คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัย ในเขตสำนักชลประทานที่ 10"
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ สชป.10
สชป.10 จัดการแข่งขันกอล์ฟสวัสดิการ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สนามกอล์ฟอยุธยา กอล์ฟ คลับ
สำนักชลประทานที่ 10 จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
ณ สำนักชลประทานที่ 10
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการสำนักชลประทานที่ 10
นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง ผส.ชป.10 ผู้บริหาร
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 10
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556
ณ วัดโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักฃลสิทธิ์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
ณ เขื่อนป่าสักฃลสิทธิ์
ฯพลฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก
วันที่ 4 ตุลาคม 2556
ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธ
สำนักชลประทานที่ 10 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"ระบบฐานข้อมูลน้ำท่าออนไลน์"
โดยมี นายสุรพล อนุสรหิรัญการ ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต เป็นวิทยากร
วันที่ 18 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน
ตรวจเยี่ยม สชป.10 และรับฟังการบรรยายภารกิจความรับผิดชอบของสำนักฯ
และสรุปแผนงาน/โครงการที่จะเสนอในที่ประชุม ครม.
โดยมีภาณุกิจ ดิษพึ่ง ผส.ชป.10 และผู้บริหาร สชป.10 ให้การต้อนรับ
CKO ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม
"การพัฒนาทักษะการสรุปบทเรียน (AAR)
วันที่ 22 สิงหาคม 2556
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ
CKO มอบโล่และใบประกาศฯ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการ 1 หน่วยงาน 1 องค์ความ ประจำปี 2556"
วันที่ 9 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุม สชป.10
CKO ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม CoPs
"การจัดทำฐานข้อมูลระบบชลประทาน โดยใช้โปรแกรม ARC GIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ สชป.10
CKO ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม CoPs
"การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ สชป.10
สำนักชลประทานที่ 10 จัดกิจกรรม KM Day 2013
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักชลประทานที่ 10
ประชุมสำนักชลประทานที่ 10 พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลฝ่ายส่งน้ำฯ ดีเด่น
และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 10
ชิงถ้วยเกียรติยศ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
ณ สนามกอล์ฟ อยุธยา กอล์ฟคลับ
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน
พร้อมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 และเจ้าหน้าที่
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้าง "โครงการแก้มลิงโคกสำโรง" อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี และทรงประกอบพิธีเปิดป้าย
"โครงการแก้มลิงหนองสมอใส" อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
พร้อมคณะฯ ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมความพร้อม
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ณ บริเวณโครงการแก้มลิงโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
และโครงการแก้มลิงหนองสมอใส อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10 เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน เชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ณ สนามกีฬาสำนักชลประทานที่ 10
สำนักชลประทานที่ 10 จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ณ หน้าอาคารที่ทำการสำนักชลประทานที่ 10
พิธีเปิดโครงการทดลองติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมชลประทาน และหน่วยงาน Korea Rural Community Corporation (KRC) สาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ 19 มีนาคม 2556
ณ โครงการฯ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สชป.10
บริษัท ธาดา วิศวกรรม แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ให้ความรู้เกี่ยวกับสารปรับสภาพโลหะเพื่อการหล่อลื่น
วันที่ 14 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุม สชป.10
ประชุมทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงานการจัดการความรู้ของโครงการในสังกัด สชป.10
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องโทรมาตรฯ สชป.10
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนัก
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องโทรมาตรฯ สชป.10
ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555
ณ หน้าอาคารที่ทำการสำนักชลประทานที่ 10
งานเลี้ยงรับ-ส่ง แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับเลื่อน แต่งตั้ง โยกย้าย ให้ดำรงตำแหน่ง
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555
ณ สำนักชลประทานที่ 10
เกษียณอายุราชการ สำนักชลประทานที่ 10
กันยายน 2555
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท
จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการจดบันทึกเพื่อต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติ"
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ สชป.10
ทีมงาน KM เครือข่าย สชป.10 ออก Site Visit
หน่วยงานในสังกัด
กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 110
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555
ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการสำนักชลประทานที่ 10
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักชลประทานที่ 10
โครงการศึกษาดูงานเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2554
ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รธบ.เป็นประธานการประชุมเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม
ปี 2554 ในเขตสำนักชลประทานที่ 10
เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10
กองพัสดุ กรมชลประทาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครํฐ
ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10
สำนักชลประทานที่ 10 จัดดประชุมเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อร่วมหารือ
และพิจารณาผังกระบวนการ หมวด 1 - 6
วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
ณ สำนักชลประทานที่ 10

จัดกิจกรรม "ถวายเจ้าพ่อหลวง แทนคุณน้ำทั่วแผ่นดิน" และกิจกรรม "วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 109"
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554
ณ สำนักชลประทานที่ 10
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วิทยากรกระบวนการ เพื่อการบริหารจัดการน้ำชลประทานแบบมีส่วนร่วม" : คสช.รุ่น 2
ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2554
ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา จังหวัดลพบุรี
งานวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554
ณ สำนักชลประทานที่ 10
พิธีการมอบโล่และเกียรติบัตร
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา/กลุ่มบริหารการใช้น้ำ
ชลประทานดีเด่น ระดับสำนักชลประทานที่ 10
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553
ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 10
พิธีการส่งมอบและรับมอบงาน
โครงการฝายคลองซับแหวน
ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553
ณ สำนักชลประทานที
่ 10
สำนักราชเลขาธิการมอบความช่วยเหลือ
พระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553
ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
พิธีส่งมอบฝายห้วยตะค้อ 2
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553
ณ บ้านเกาะรัง หมู่ที่ 2 ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร
พิธีเปิดโครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553
ณ สถานีสูบน้ำบ้านมะกอกหวาน
ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร
กิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 108
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553
ณ สำนักชลประทานที่ 10
กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อหารายได้เข้าสวัสดิการ สชป.10
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553
ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
วิทยากรกระบวนการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง องค์กรผู้ใช้น้ำ
พนักงานส่งน้ำและผู้ทำหน้าที่ หลักสูตรที่ 1 ระยะที่ 1
วันที่ 28 - 29 มกราคม 2553
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2552
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2553
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553
ณ สำนักชลประทานที่ 10
การแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552
ณ สนามน้ำแก้จน กรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552
ณ สำนักชลประทานที่ 10
งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ในวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2552
ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชลประทานรวมใจ ไทยเข้มแข็ง
ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี
ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2552
มอบใบทะเบียนกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
ในเขตสำนักชลประทานที่ 10
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
ณ สำนักชลประทานที่ 10
การจัดกิจกรรม " 9 ในดวงใจ " วันมหามงคล
วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 09.09 น.
ณ สำนักชลประทานที่ 10
กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบปีที่ 107 วันที่ 12 มิถุนายน 2552
ณ สำนักชลประทานที่ 10
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 1 ธันวาคม 2551
  

อบรมสัมนาการบริหารจัดการน้ำชลประทาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และ การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในงานชลประทาน
วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2551

โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 10
ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โดยมี ผวจ.เพชรบูรณ์  เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550

สำนักชลประทานที่ 10
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดไทรย้อย จ.ลพบุรี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2550
สชป.10 จัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ วัดหนองเลา จ.ลพบุรี
วันที่ 11 กันยายน 2550