พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2552 และต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2553
ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2553
ณ สำนักชลประทานที่ 10