พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552
ณ สำนักชลประทานที่ 10