"พิธีเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว"
วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี