" กิจกรรมลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ถวายพระพรชัยมงคล "
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


 

 

 

 

 

 

 .