วางแผนเพาะปลูก-แผนส่งน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ "ทุ่งเชียงราก"
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
ณ ศาลา SML วัดเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท