" กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 116 ปี "
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 

 

 

 

 

 

 .