"ตรวจเยี่ยมจุดบริการในเขต สชป.10 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ "
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561