พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปีพุทธศักราช 2559
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559
ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา