กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี "
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10