ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160 โทรศัพท์ 03 648 6673