เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 10
           

 
ป้ายจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน สงกรานต์ 2561
 
ป้ายประชาสัมพันธ์ สงกรานต์ 2561
ขนาด 180x300 ซม.
ดาวน์โหลด
ขนาด 300x500 ซม.
ดาวน์โหลด
 
การรับรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561
ขนาด 180x300 ซม.
ดาวน์โหลด
ขนาด 300x500 ซม.
ดาวน์โหลด
   
ป้ายอธิบดี (ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำฯ)
ดาวน์โหลด
ป้ายกิจกรรม "ส่งความสุขปีใหม่ 2561"
ดาวน์โหลด
ป้ายประชาสัมพันธ์ (ติดรถประชาสัมพันธ์)
ดาวน์โหลด
Logo 115 ปี กรมชลประทาน
ดาวน์โหลด