เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 10
           

ป้ายอธิบดี (ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำฯ)
ดาวน์โหลด
ป้ายกิจกรรม "ส่งความสุขปีใหม่ 2561"
ดาวน์โหลด
ป้ายประชาสัมพันธ์ (ติดรถประชาสัมพันธ์)
ดาวน์โหลด
Logo 115 ปี กรมชลประทาน
ดาวน์โหลด


การรับรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561

ขนาด 180x300 ซม.
ดาวน์โหลด

ขนาด 300x500 ซม.
ดาวน์โหลด