ติดต่อส่วนจัดสรรน้ำ และบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 1

ติดต่อเรา

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 1เชียงใหม่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

โทร 0-5324-2822 ต่อ 183, 187 (ห้องจัดสรรน้ำ)
0-5324-2822 ต่อ 156 (ห้องโทรมาตร)
โทรสาร 0-5324-6402 (FAX)
E-Mail Om_rid1@hotmail.com