Home  »  Menu
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1


นายสมคิด  ลือดัง

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่1

ร่วมตรวจความพร้อมของหน่วยงานในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ณ สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

Up date 25 May 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ
  ส่วนเครื่องจักรกล» Link หน่วยงานในสังกัด

» สำนักงานชลประทานส่วนภูมิภาค


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-8953 โทรสาร 0-5324-8953
Copyright @ 2003 Regional Irrigation Office 1. Designed by me1@mail.rid.go.th