กล่องข้อความ: โครงสร้างของหน่วยงาน

 

Picture 061


 

นายԪ ԭҵ

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

  

 

 

 

นายþ 筻

นายช่างเครื่องกลԺѵԧҹ

หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา

 

 

 

 

 

 

 

 

นายѡ Ǵѹ

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครี่องกล

 

นายʴ ѧ

นายช่างไฟฟ้าԺѵงาน

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกล

และยานพาหนะ

 

นายวิสูตร  จันทร์เขียว

นายช่างͧปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

นายสุรพรรดิ์  รักชื่น

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยี

และสารสนเทศ