ติดต่อฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ

ติดต่อเรา

สำนักชลประทานที่ 1เชียงใหม่ 
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 

โทร 0-5324-7102
0-5324-2822 ต่อ 194 (หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ)
0-5324-2822 ต่อ 184 (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน)
โทรสาร 0-5324-7102 (FAX)
E-Mail budgetrid1@gmail.com