เข้าสู่โครงการชลประทานเชียงใหม่


สถิติผู้เยี่ยมชม

โครงการชลประทานเชียงใหม่ สังกัดสำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 186/4 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รหัส 50180
โทรศัพท์ 053112200 ,053112201 โทรสาร 053112200 ต่อ 101
(บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง หลังสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่เจ็ดร้อยปี)