ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
ท่านสามารถดูประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างได้ คลิ๊กที่ป้ายประกาศด้านล่างนี้ครับ
งานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
Last Update  02/02/52 11:45
เอกสารจัดเก็บในรูปแบบไฟล์.pdf สามารถเปิดดูข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Acrobat Reader หากยังไม่ได้ติดตั้งสามารถ Download ได้ คลิกที่นี่>>

ข่าวสอบราคาจ้าง-เช่า


เลขที่
 

เรื่อง

วันที่ประกาศ กำหนดยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
สจ.001/2552 มฝ.มง. สอบราคาจ้าง ทำบานระบายและเครื่องกว้านบานระบาย   24 ธ.ค.51 24 ธ.ค.51 - 5 ม.ค.52 7 ม.ค.52
         

ข่าวสอบราคาซื้อ


เลขที่
 

เรื่อง

วันที่ประกาศ กำหนดการยื่นซอง กำหนดเปิดซอง
ส.079/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ - เครื่องมือวัดการระเหย 22 ม.ค.52 22 ม.ค.52 - 2 ก.พ.52 4 ก.พ.52
ส.078/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ กล่องลวดเหล็กเคลือบสังกะสี - แผ่นใยสังเคราะห์  20 ม.ค.52 20 ม.ค.52 - 30 ม.ค.52 3 ก.พ.52
ส.077/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ หินใหญ่  20 ม.ค.52 20 ม.ค.52 - 30 ม.ค.52 3 ก.พ.52
ส.076/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   15 ม.ค.52 15 ม.ค.52 - 26 ม.ค.52 28 ม.ค.52
ส.075/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ เรือตรวจการณ์   12 ม.ค.52 12 ม.ค.52 - 22 ม.ค.52 26 ม.ค.52
ส.074/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ กรวดเบอร์ 1  12 ม.ค.52 12 ม.ค.52 - 22 ม.ค.52 26 ม.ค.52
ส.073/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ แผ่นคอนกรีต  8 ม.ค.52 8 ม.ค.52 - 19 ม.ค.52 21 ม.ค.52
ส.072/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ทรายถมที่ 8 ม.ค.52 8 ม.ค.52 - 19 ม.ค.52 21 ม.ค.52
ส.071/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ Rubber Water Stop - แผ่น CoatedPaper  5 ม.ค.52 5 ม.ค.52 - 15 ม.ค.52 19 ม.ค.52
ยกเลิก
ส.067/2552 มฝ.มง.
ขอยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่ ส.67/2552 มฝ.มง.    29 ธ.ค.51
ส.070/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ เหล็กโครงสร้าง  25 ธ.ค.51 25 ธ.ค.51 - 6 ม.ค.52 8 ม.ค.52
ส.069/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ กระเบื้องคอนกรีต  25 ธ.ค.51 25 ธ.ค.51 - 6 ม.ค.52 8 ม.ค.52
ส.068/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนแปรรูป  24 ธ.ค.51 24 ธ.ค.51 - 5 ม.ค.52 7 ม.ค.52
ส.067/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป   18 ธ.ค.51 18 ธ.ค.51 - 29 ธ.ค.51 5 ม.ค.52
ส.066/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต   18 ธ.ค.51 18 ธ.ค.51 - 29 ธ.ค.51 5 ม.ค.52
ส.065/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ หินใหญ่  16 ธ.ค.51 16 ธ.ค.51 - 26 ธ.ค.51 30 ธ.ค.51
ส.064/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ แผ่นไม้อัด  16 ธ.ค.51 16 ธ.ค.51 - 26 ธ.ค.51 30 ธ.ค.51
ส.063/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ  11 ธ.ค.51 11 ธ.ค.51 - 22 ธ.ค.51 24 ธ.ค.51
ส.062/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  11 ธ.ค.51 11 ธ.ค.51 - 22 ธ.ค.51 24 ธ.ค.51
ส.061/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ  9 ธ.ค.51 9 ธ.ค.51 - 22 ธ.ค.51 24 ธ.ค.51
ส.060/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ดินถม  9 ธ.ค.51 9 ธ.ค.51 - 22 ธ.ค.51 24 ธ.ค.51
ส.059/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง  4 ธ.ค.51 4 ธ.ค.51 - 15 ธ.ค.51 17 ธ.ค.51
ส.058/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ แคตอิออนิค  2 ธ.ค.51 2 ธ.ค.51 - 12 ธ.ค.51 16 ธ.ค.51
ส.057/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ธ.ค.51 2 ธ.ค.51 - 12 ธ.ค.51 16 ธ.ค.51
ส.056/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ  27 พ.ย.51 27 พ.ย.51 - 8 ธ.ค.51 11 ธ.ค.51
ส.055/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เสากลม    27 พ.ย.51 27 พ.ย.51 - 8 ธ.ค.51 11 ธ.ค.51
ส.054/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ  20 พ.ย.51 20 พ.ย.51 - 1 ธ.ค.51 3 ธ.ค.51
ส.053/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ถุงปุ๋ยเปล่า  20 พ.ย.51 20 พ.ย.51 - 1 ธ.ค.51 3 ธ.ค.51
ส.052/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  13 พ.ย.51 13 พ.ย.51 - 24 พ.ย.51 26 พ.ย.51
ส.051/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  11 พ.ย.51 11 พ.ย.51 - 21 พ.ย.51 25 พ.ย.51
ส.050/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  11 พ.ย.51 11 พ.ย.51 - 21 พ.ย.51 25 พ.ย.51
ส.049/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ หินคลุก    11 พ.ย.51 11 พ.ย.51 - 21 พ.ย.51 25 พ.ย.51
ส.048/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เนื้อแข็งแปรรูป  6 พ.ย.51 6 พ.ย.51 - 17 พ.ย.51 19 พ.ย.51
ส.047/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  6 พ.ย.51 6 พ.ย.51 - 17 พ.ย.51 19 พ.ย.51
ส.046/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ  6 พ.ย.51 6 พ.ย.51 - 17 พ.ย.51 19 พ.ย.51
ส.045/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ Rubber Water Stop - Elastic Filler  6 พ.ย.51 6 พ.ย.51 - 17 พ.ย.51 19 พ.ย.51
ส.044/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ดินถม    แก้ไข 4 พ.ย.51 4 พ.ย.51 - 14 พ.ย.51 18 พ.ย.51
ส.043/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ดินถม   แก้ไข 4 พ.ย.51 4 พ.ย.51 - 14 พ.ย.51 18 พ.ย.51
ส.042/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด   แก้ไข 4 พ.ย.51 4 พ.ย.51 - 14 พ.ย.51 18 พ.ย.51
ส.041/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ Rubber Water Stop - Elastic Filler    แก้ไข 4 พ.ย.51 4 พ.ย.51 - 14 พ.ย.51 18 พ.ย.51
ส.040/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เนื้อแข็งแปรรูป   30 ต.ค.51 30 ต.ค.51 - 10 พ.ย.51 12 พ.ย.51
ส.039/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ Rubber Water Stop Type "B" - Elastic Filler  30 ต.ค.51 30 ต.ค.51 - 10 พ.ย.51 12 พ.ย.51
ส.038/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จประเภทผสมกับที่  30 ต.ค.51 30 ต.ค.51 - 10 พ.ย.51 12 พ.ย.51
ส.037/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ หินย่อย-ทรายหยาบ 30 ต.ค.51 30 ต.ค.51 - 10 พ.ย.51 12 พ.ย.51
ส.036/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  28 ต.ค.51 28 ต.ค.51 - 7 พ.ย.51 11 พ.ย.51
ส.035/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป  28 ต.ค.51 28 ต.ค.51 - 7 พ.ย.51 11 พ.ย.51
ส.034/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จประเภทผสมกับที่  28 ต.ค.51 28 ต.ค.51 - 7 พ.ย.51 11 พ.ย.51
ส.033/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ แคตอิออนิค แอสฟัลท์ อิมัลชั่น  28 ต.ค.51 28 ต.ค.51 - 7 พ.ย.51 11 พ.ย.51
ส.032/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ดินถม  24 ต.ค.51 24 ต.ค.51 - 4 พ.ย.51 6 พ.ย.51
ส.031/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป  24 ต.ค.51 24 ต.ค.51 - 4 พ.ย.51 6 พ.ย.51
ส.030/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  24 ต.ค.51 24 ต.ค.51 - 4 พ.ย.51 6 พ.ย.51
ส.029/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ แผ่นไม้อัด  24 ต.ค.51 24 ต.ค.51 - 4 พ.ย.51 6 พ.ย.51
ส.028/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ Rubber Water Stop Type "C" - Elastic Filler 24 ต.ค.51 24 ต.ค.51 - 4 พ.ย.51 6 พ.ย.51
ส.027/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  21 ต.ค.51 21 ต.ค.51 - 31 ต.ค.51 4 พ.ย.51
ส.026/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ แผ่นไม้อัด   21 ต.ค.51 21 ต.ค.51 - 31 ต.ค.51 4 พ.ย.51
ส.025/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต   21 ต.ค.51 21 ต.ค.51 - 31 ต.ค.51 4 พ.ย.51
ส.024/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  21 ต.ค.51 21 ต.ค.51 - 31 ต.ค.51 4 พ.ย.51
ส.023/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์  21 ต.ค.51 21 ต.ค.51 - 31 ต.ค.51 4 พ.ย.51
ส.022/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ดินถม  16 ต.ค.51 16 ต.ค.51 - 27 ต.ค.51 29 ต.ค.51
ส.021/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  16 ต.ค.51 16 ต.ค.51 - 27 ต.ค.51 29 ต.ค.51
ส.020/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ แผ่นไม้อัด  16 ต.ค.51 16 ต.ค.51 - 27 ต.ค.51 29 ต.ค.51
ส.019/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  16 ต.ค.51 16 ต.ค.51 - 27 ต.ค.51 29 ต.ค.51
ส.018/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ หินย่อย - ทรายหยาบ  16 ต.ค.51 16 ต.ค.51 - 27 ต.ค.51 29 ต.ค.51
ส.017/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เสากลม  14 ต.ค.51 14 ต.ค.51 - 24 ต.ค.51 28 ต.ค.51
ส.016/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เสากลม  14 ต.ค.51 14 ต.ค.51 - 24 ต.ค.51 28 ต.ค.51
ส.015/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป  14 ต.ค.51 14 ต.ค.51 - 24 ต.ค.51 28 ต.ค.51
ส.014/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  14 ต.ค.51 14 ต.ค.51 - 24 ต.ค.51 28 ต.ค.51
ส.013/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด   9 ต.ค.51 9 ต.ค.51 - 20 ต.ค.51 22 ต.ค.51
ส.012/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  9 ต.ค.51 9 ต.ค.51 - 20 ต.ค.51 22 ต.ค.51
ส.011/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เสากลม  9 ต.ค.51 9 ต.ค.51 - 20 ต.ค.51 22 ต.ค.51
ส.010/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป  9 ต.ค.51 9 ต.ค.51 - 20 ต.ค.51 22 ต.ค.51
ส.009/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  7 ต.ค.51 7 ต.ค. 51 - 17 ต.ค.51 21 ต.ค.51
ส.008/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  7 ต.ค.51 7 ต.ค. 51 - 17 ต.ค.51 21 ต.ค.51
ส.007/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  6 ต.ค.51 6 ต.ค.51 - 16 ต.ค.51 20 ต.ค.51
ส.006/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ ดินถม  6 ต.ค.51 6 ต.ค.51 - 16 ต.ค.51 20 ต.ค.51
ส.005/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ เหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต  6 ต.ค.51 6 ต.ค.51 - 16 ต.ค.51 20 ต.ค.51
ส.004/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  2 ต.ค.51 2 ต.ค.51 - 14 ต.ค.51 16 ต.ค.51
ส.003/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ แผ่นไม้อัด  2 ต.ค.51 2 ต.ค.51 - 14 ต.ค.51 16 ต.ค.51
ส.002/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  1 ต.ค.51 1 ต.ค.51 - 13 ต.ค.51 15 ต.ค.51
ส.001/2552 มฝ.มง. สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างรายการเบ็ดเตล็ด  1 ต.ค.51 1 ต.ค.51 - 13 ต.ค.51 15 ต.ค.51
         
ยกเลิก
ส.086 - 087/
2551 มฝ.มง.
ขอยกเลิกประกาศสอบราคา 7/08/51    
ส.087/2551 มฝ.มง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 5/08/51 5/08/51-15/08/51 19/08/51
ส.086/2551 มฝ.มง. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรายการเบล็ด 5/08/51 5/08/51-15/08/51 19/08/51
         

<<>>