เกี่ยวกับศูนย์ฯ
    ติดต่อศูนย์ฯ .. 

   ...แผนที่การเดินทาง...       ศึกษาดูงาน

      ใช้สถานที่

      หลักสูตรฝึกอบรม


ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
6 ศูนย์ทั่วประเทศ   

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
    
จ.เชียงใหม่
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุ้งกระเบนฯ
    จ.จันทบุรี

 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
    จ. เพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
    จ.ฉะเชิงเทรา

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
    จ.สกลนคร

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
    จ.นราธิวาส
สำนักชลประทาน

  สำนักชลประทานที่ 1
 สำนักชลประทานที่ 2
 
 สำนักชลประทานที่ 3
  สำนักชลประทานที่ 4
  สำนักชลประทานที่ 5
  
  สำนักชลประทานที่ 6
  
สำนักชลประทานที่ 7
  
สำนักชลประทานที่ 8
 
 สำนักชลประทานที่ 9
 
 สำนักชลประ ทานที่ 10
 
 สำนักชลประทานที่ 11
  
สำนักชลประทานที่ 12
  
สำนักชลประทานที่ 13
  
สำนักชลประทานที่ 14
  
สำนักชลประทานที่ 15
 
 สำนักชลประทานที่ 16

  
สำนักชลประทานที่ 17
 
  หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน

  สำนักงานเลขานุการกรม 
  กองการเงินและบัญชี
  กองกฎหมายที่ดิน

  กองแผนงาน
  กองพัสดุ
  ศูนย์สารสนเทศ
  สำนักเครื่องจัก
รกล
  สำนักบริหารงานโครงการ
  สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบ
    
บริหารงานบุคค
  สำนักวิจัยและพัฒนา
  สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ     
    ธรณีวิทยา

  สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
  สำนักโครงการขนาดใหญ่

  สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  กลุ่มตรวจสอบภายใ
  กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
??????????????????????????????ไทยรัฐ    เดลินิวส์    มติชน     ผู้จัดการ

ข่าวสด  กรุงเทพธุรกิจ  ฐานเศรษฐกิจ                                กิจกรรม


กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กวง  
จัดประเพณีสืบชาตาป่าไม้และสายน้ำ  

นายประดับ   กลัดเข็มเพชร  ผู้อำนวยการ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาระบบคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้า”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในทำงานภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ 2552
 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2552ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ
เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
21 กรกฏาคม 2552
  
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน นำผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น
เข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

24 กรกฎาคม 2552

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน
ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร 
ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม"ต้นกล้าอาชีพ" รุ่นที่ 3
 
 
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมเชิงปฎิบัติการงานขยายผล
ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
8 สิงหาคม 2552รายการ"ด้วยลำแข้ง"ถ่ายทำรายการ 
บ้านเกษตรกรตัวอย่าง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่งไคร
้                         บทความ/งานที่น่าสนใจ


     
                            ประชาสัมพันธ์

  เชิญรับฟังรายการ 

  "ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้" 

โดย  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ


     
  เพียงหมุนคลื่นวิทยุไปที่...


มก.เชียงใหม่ AM 613 KHz
    ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ 
    เวลา 12.05-12.30 น.


สวท.เชียงใหม่ AM 639 KHz
    ทุกวันศุกร์ เวลา 06.00-07.00 น.


    และ คลื่น FM 93.25 MHz
    ทุกวันเสาร์ เวลา 15.10-16.00 น.เสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz
    www.maejoradio.mju.ac.th
    ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1,3.5
    เวลา 15.10-16.00 น.


     ...รับฟัง ...

สาระความรู้จากการทดสอบ วิจัย 
     ในศูนย์ฯและความรู้สำหรับประกอบอาชีพ    

ผลสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯและเพลงลูกทุ่งยอดนิยม


 
     

               ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                                อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
                                0-5338-9228 , 0-5338-9229
ลำดับผู้เยี่ยมชม


นายประดับ กลัดเข็มเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้เกษตรกรตัวอย่างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ฝายต้นน้ำลำธาร

การเพาะเลี้ยงกบ

การเพาะเห็ด

การเลี้ยงปลานิล
ปลากดหลวง

การเลี้ยงโคนม

หญ้าแฝก

คู่มือฝายต้นน้ำลำธาร

เอกสารประกอบการบรรยาย