โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน 96 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร.0-3461-1915 โทรสาร.0-3461-1992
อีเมล์โครงการ: panom_toun@hotmail.com     แสดงผลได้ดีกับ Firefox หรือ IE version 7 ขึ้นไป
ที่ปรึกษาและอำนวยการ : นายภราดา  มีอำพล (ผคบ.พนมทวน) โทร. 0-3461-1915  หน้านี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดจอ 1024 x 768 พิเซล